De Beauty Lounge - Logo

Henna

Pi?kna, wyrazista oprawa oczu jest bardzo wa?nym elementem urody i atrakcyjno?ci ka?dej kobiety. Ka?de oko jest inne, traktujemy je wi?c indywidualnie i do ka?dego stosujemy specjaln? opraw?. Staranna stylizacja okolicy oka zapewnia nie tylko efekt powi?kszenia obj?to?ci i d?ugo?ci rz?s oraz wyrazisto?ci brwi, ale równie? umo?liwia popraw? rysunku oka i wydobycie barwy t?czówki. Dla sta?ych klientów oferujemy korzystne zni?ki.